Lördagen den 12 september anordnar Göteborgs Heraldiska Sällskap ett besök på Göteborgs universitetsbibliotek. Där kommer det göras nedslag i den heraldiska litteraturen med tyngdpunkt på svenska vapenböcker. Bland annat kommer Keysers vapenbok kunna studeras på närmare håll. Besöket följs av en extra ordinarie generalförsamling för Göteborgs Heraldiska Sällskap. Därefter finns det möjlighet till ett avrundande besök på något lämpligt kafé för de som så önskar.

Datum: den 12 september, 2015
Tid: kl. 14:00
Plats: Humanistiska biblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek, Renströmsgatan 4, Göteborg

Anmälan kan göras till ghs@heraldik.org

Kommentarer från Facebook