Dagsarkiv: december 29, 2015


Kulturstöd från Riddarhuset

Som framgår av inläggen här så skiljer sig samtliga exemplar av Keysers vapenbok mer eller mindre åt. För att åstadkomma en ingående beskrivning av vapenboken, är det nödvändigt att studera så många exemplar som möjligt. Ett problem i sammanhanget är att exemplaren är spridda över Sverige och kända exemplar finns […]