riddarhusetSom framgår av inläggen här så skiljer sig samtliga exemplar av Keysers vapenbok mer eller mindre åt. För att åstadkomma en ingående beskrivning av vapenboken, är det nödvändigt att studera så många exemplar som möjligt. Ett problem i sammanhanget är att exemplaren är spridda över Sverige och kända exemplar finns också utomlands.

Projektet att studera Keysers vapenbok tar nu ett steg framåt genom Riddarhusets kulturstöd. Riddarhusdirektionen har beslutat att anslå ett bidrag för resor så att de hittills kända exemplaren skall kunna ingå i studien. Ett stort tack riktas till Riddarhuset för detta!

Kommentarer från Facebook

2 kommentarer

Olle Elm · april 7, 2016 kl. 16:44

Har inte observerat detta inlägg tidigare och vill nu gratulera till kulturstödet!

    Jens Christian Berlin · april 8, 2016 kl. 10:22

    Tack! Det som nu är planerat är besök på Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn, British Library samt några privata bibliotek i Sverige.

Kommentarer är stängda.