Aktiviteten på denna blogg har legat nere under en tid. Detta har bland annat berott på att jag inväntat tillfälle att få studera ytterligare exemplar av vapenboken. Det är planerat att ytterligare fem exemplar ska undersökas, men då detta drar ut på tiden ger vi oss på de första bladen i den tredje klassen, den så kallade svenneklassen.

Carpelan – Exemplar KB A

Exemplar KB A

Carpelan

Ätten Carpelan stammar på mödernet från den finska frälsesläkten Karpelain(en). Den äldsta kända medlemmen är Påvel Karpelain (levde 1420) av gammalt frälse, vilken erhöll frälsebrev 1407 konung Erik (av Pommern). Ätten utgick på svärdssidan med hans son väpnaren Thord Karpelain (levde 1488) till Vias och Vuorenpää i Töfsala socken.

Thord Karpelains dotter Anna Thordsdotter (död ca 1541) gifte sig med Michael (Remigii) till Niinijoensuu. Deras son prosten och kyrkoherden i Töfsala Michael Michaelis Karpelain (död troligen 1560) upptog moderns släktnamn och vapen. Dennes sonson, assessorn i Åbo hovrätt Lars Carpelan (1566–1648), introducerades på Riddarhuset 1625.

Den adliga ätten Carpelan utgrenade sig 1771 i den friherreliga ätten Carpelan nr 281 och 1790 i den friherreliga ätten Carpelan nr 310. Den adliga ätten fortlever i dag, liksom den den äldre friherrliga ätten, medan den yngre friherrliga ätten utgick 1842.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i samtliga undersökta exemplar. Rubriken är Karpelaner af Wijas. Avbildningen av vapnet är densamma i alla undersökta exemplar.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. 3 kl.
blad
fol. rad v/m/h var. sign.
KB A 1 1 1 v A
KB B 1 1 1 v A
GUB 1 1 1 v A
RH 1 1 1 1 v A
LSH 1 1 1 1 v A
RA 1 1 1 v A
KB C 1 1 1 v A
LSH 2 1 1 1 v A
RH 2 1 1 1 v A
DK-KB 1 1 1 v A

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook