Stiernkors – Exemplar KB A

Exemplar KB A

Stiernkors

Ätten Stiernkors stammar på mödernet från den gamla finska frälsesläkten Stiernkors till Särkilax i Töfsala socken. Den äldre ätten utgick på svärdssidan 1500 med biskopen i Åbo Magnus Nicolai (Stiernkors). Särkilax ärvdes av dennes systerdotter Karin Olofsdotter, vars efterkommande förde vidare frälserätten och vapnet tillsammans med gården. Den yngre ätten Stiernkors introducerades på Riddarhuset 1625. Den utgick sannolikt 1667.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i samtliga undersökta exemplar. Rubriken är Stiernekorß aff Särkilax. Avbildningen av vapnet är densamma i alla undersökta exemplar.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. 3 kl.
blad
fol. rad v/m/h var. sign.
KB A 1 1 1 h A
KB B 1 1 1 h A
GUB 1 1 1 h A
RH 1 1 1 1 h A
LSH 1 1 1 1 h A
RA 1 1 1 h A
KB C 1 1 1 h A
LSH 2 1 1 1 h A
RH 2 1 1 1 h A
DK-KB 1 1 1 h A

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook