Ållongren

Ätten Ållongren i Östergötland är känd sedan 1500-talet. Jöns Jonsson adlades 1529. Redan på 1400-talet förekommer personer som förde två eller tre ollon i vapnet men någon koppling till ätten Ållongren i Östergötland har inte belagts. Ätten introducerades på Riddarhuset 1625. Den utgick i slutet av 1600-talet.

Varianter och inplacering i vapenboken

Vapnet finns i samtliga undersökta exemplar. Rubriken är Ållangreener. Avbildningen av vapnet är densamma i alla undersökta exemplar.

Placering av vapnet redovisas här i tabellform.

Ex. 3 kl.
blad
fol. rad v/m/h var. sign.
KB A 1 1 2 h A
KB B 1 1 2 h A
GUB 1 1 2 h A
RH 1 1 1 2 h A
LSH 1 1 1 2 h A
RA 1 1 2 h A
KB C 1 1 2 h A
LSH 2 1 1 2 h A
RH 2 1 1 2 h A
DK-KB 1 1 2 h A

Förklaring till tabellen

Kommentarer från Facebook