Grevar till Raseborg

Grefwar til Ratzeborg

Lewenhaupt Lewnhaupt stammar från en medeltida frälseätt från Södermanland. Äldste kände ättemedlemmen Kristiern nämns 1356 och avlider tidigast 1380. Dennes sonsons sonson, Erik Abrahamsson (död 1520) hade dottern Margareta Eriksdotter (1516-1551), vilken genom giftermål med Konung Gustav I blev Sveriges drottning 1536. Erik Abrahamssons yngre son, Sten Eriksson (1518-1568) till Gräfsnäs, upphöjdes till friherre Läs mer…

Dedikation till drottning Christina

Dedikation

Efter vapenbokens titelsida följer i de flesta exemplar en dedikation och den finns i flera varianter. I det unika exemplar som gavs till drottning Christina 1650 infogades av naturliga skäl en dedikation till drottningen. Denna inleds med drottningens titulatur, vilken för övrigt delvis återspeglas i provinsvapnen och deras ordning. Därefter hyllas drottningen Läs mer…

Sweriges Rijkes Ridderskaps och Adels Wapenbook

Titelsidan

Man kunde naturligtvis börja denna blogg med ett inlägg över någon allmän och övergripande fråga. Men ett av syftena är just att genom jämförelse av enskildheter få ett bättre grepp på helheten. Vi väntar därför med de stora frågorna och går direkt på detaljerna. Vad vore då mer naturligt än Läs mer…