Leijonhufvud

Leyonhufwud af Ekebärgh

Leijonhufvud Leijonhufvud stammar från en medeltida frälseätt från Södermanland. Äldste kände ättemedlemmen Kristiern nämns 1356 och avlider tidigast 1380. En gren av ätten erhöll friherrelig värdighet 1561 grevlig värdighet 1569. Denna gren fortlever idag och är idag känd under namnet Lewenhaupt. Den obetitlade grenen av ätten introducerades på riddarhuset 1625 Läs mer…

Tott

Totter af Sundby

Tott af Sjundby En gammal skånsk släkt stammande från riddaren Axel Åkesen, död tidigast 1356. På 1400-talet inkom flera medlemmar av ätten till Sverige. Clas Tott (1630–1674), son till riksrådet och fältmarskalken Åke Henriksson (1598-1640), upphöjdes, med anledning av faderns förtjänster, 1652 till greve, varvid den obetitlade ätten Tott af Läs mer…

Ribbing

Ribbingar

Ribbing Medeltida frälseätt stammande från Halland. Den introducerades på riddarhuset 1625 i den andra klassen, riddarklassen. Ätten fortlever idag. En gren upphöjdes till friherrlig värdighet 1654 med namnet Ribbing af Zernava. Denna ätt utgick på svärdssidan 1882. En annan gren upphöjdes 1731 till friherrlig värdighet med namnet Ribbing af Koberg. Denna Läs mer…

Posse

Påser

Posse En medeltida ätt som sannolikt stammar från Danmark. Med sedermera riddaren och riksrådet Jöns Lagepose (levde ännu 1473) inkom ätten till Sverige kring 1430. Den introducerades på riddarhuset 1625 i den andra klassen, riddarklassen. Ätten utgick på svärdssidan 1731. Dessförinnan hade den dock utgrenat sig i flera betitlade ätter. Läs mer…

Stiernskölder

Stiernsköld Gammal frälsesläkt. Den introducerad på Riddarhuset 1625. Ätten upphöjdes i friherrelig värdighet 1651 och introducerades bland friherrarna 1652. Den utgick på svärdssidan 1676. Varianter och inplacering i vapenboken Vapnet finns i samtliga undersökta exemplar utom i LSH 2, RH 2 och DK-KB. Rubriken är Stiernskölder och avbildningen av vapnet är Läs mer…

Natt och Dag

Natt och Dagh

Natt och Dag En svensk medeltida stormansätt, vars äldste med säkerhet kände stamfar var riddaren, riksrådet och lagmannen Nils Sigridsson, känd sedan 1280, död tidigast 1299. Ättens namn uppkom först på 1500-talet som Dag och Natt, för att på 1600-talet skrivas i omvänd ordning. Först på 1700-talet började de enskilda Läs mer…

Banér

Banerer

Banér Ätten Banér är en medeltida frälse- och riksrådsätt med härstamning från Uppland. Äldste kände stamfader är häradshövdingen Isak Björnsson (känd 1375-1388). Ätten introducerades 1625 på Riddarhuset i den andra klassen, riddarklassen. Den erhöll 1651 friherrelig värdighet och utgick därmed som obetitlad ätt. Den friherreliga ätten fortlever idag. Varianter och inplacering Läs mer…

Bönder

Bonde Ätten stammar från Småland eller Östergötland och kan föras tillbaka till 1300-talet. Möjligen var riddaren Torer Bonde, känd från 1280-talet, medlem av ätten. Ättens mest kände medlem under medeltiden var kung Karl Knutsson (född 1408 eller 1409, död 1470). Ätten introducerades 1625 i den andra klassen, riddarklassen, på Riddarhuset. Läs mer…

Soper

Soop Ätten Soops med säkerhet äldste kände stamfar är väpnaren Ulf Siggesson i Östergötland (omnämnd tidigast 1463). Ätten introducerades i riddareklassen på riddarhuset 1625 med Ulf Siggessons ättling i femte led, Åke Soop (f. 1584, levde 1648). Ätten utgrenade sig 1651 i den friherreliga ätten Soop af Limingo nr 19 och 1687 i Läs mer…