Bönder

Bonde Ätten stammar från Småland eller Östergötland och kan föras tillbaka till 1300-talet. Möjligen var riddaren Torer Bonde, känd från 1280-talet, medlem av ätten. Ättens mest kände medlem under medeltiden var kung Karl Knutsson (född 1408 eller 1409, död 1470). Ätten introducerades 1625 i den andra klassen, riddarklassen, på Riddarhuset. Läs mer…

Soper

Soop Ätten Soops med säkerhet äldste kände stamfar är väpnaren Ulf Siggesson i Östergötland (omnämnd tidigast 1463). Ätten introducerades i riddareklassen på riddarhuset 1625 med Ulf Siggessons ättling i femte led, Åke Soop (f. 1584, levde 1648). Ätten utgrenade sig 1651 i den friherreliga ätten Soop af Limingo nr 19 och 1687 i Läs mer…

Ulfsparrar

Ulfsparre af Broxvik En frälseätt från Östergötland. Den tidigast kände ättemannen är Påvel Tufvesson, möjligen inflyttad från Danmark, vilken gifte sig omkring 1467 med Elin Ragvaldsdotter (Fargalt). Deras son Måns Påvelsson nämns 1508 som väpnare. Måns Påvelsson bär endast en sparre i sitt vapen, men dennes söner infogar bladet under Läs mer…

Sparrar af Råsswijk

Sparre af Rossvik En medeltida frälse- och riksrådsätt stammande från Västergötland. Äldste kände stamfader är väpnaren Sigge Laurensson (nämnd 1396-1417, 1442 eller 1443). Ätten introducerades 1625 på riddarhuset i riddarklassen med namnet Sparre af Rossvik. Den fortlever idag. En medlem av ätten, Erik Larsson Sparre (1550-1600) upphöjdes i skotsk baronvärdighet 1583. Läs mer…

Lillier

Lillie af Greger Matssons ätt Ätten är en av flera svenska frälseätter som har fört en lilja i sitt vapen. Den äldste med säkerhet kände stamfadern är väpnaren Håkan Jönsson (Lillie), död 1523. På felaktiga grunder kom ätten att kallas Lillie af Greger Mattssons ätt. Någon trovärdig koppling till riddaren, Läs mer…

Kyler

Kyle Ätten skall enligt uppgift ha inkommit till Sverige från Tyskland under 1300-talet. Med sedermera översten och landshövdingen Hans Kyle (1605–1659) introducerades ätten på riddarhuset 1625. Den utgick på svärdssidan 1706. Varianter och inplacering i vapenboken Vapnet finns i samtliga undersökta exemplar. Rubriken är Kyler i alla exemplar utom LSH 2, Läs mer…

Flemmingar

Fleming Ättens förste med säkerhet kände medlem, riddaren Peder Fleming, inkom till Sverige från Danmark under Erik av Pommerns tid. Peder Fleming, vilken levde ännu 1406, var möjligen son till Claus Fleming, nämnd som fogde 1331–1354 i Barth, Pommern. Ätten introducerades 1625 som riksrådsätt i andra klassen, riddarklassen, under sedermera Läs mer…