Grefwe Wittemberg

Wittenberg En ursprungligen tysk adelsätt, vilken inkommit till Finland via Baltikum. Namnet skrevs Wirtenberg och namnformen Wittenberg har sannolikt uppkommit genom felskrivning. 1634 introducerades bröderna Johan och Arvid Wirtenberg von Debern på riddarhuset som Wittenberger i Finland under dåvarande nummer 187 i tredje klassen. Arvid Wirtenberg von Debern (1606-1657) upphöjdes Läs mer…

Grefwar Wrangler

Wrangel Baltisk uradlig ätt. Sannolikt har den inkommit till Livland med Svärdsriddarorden eller Tyska orden. Den har senare utgrenat sig till Sverige, Ryssland, Tyskland, Österrike och Nederländerna. Äldste kände stamfader är riddaren Eilardus (död 1241) som var ägare till Warangalæ (nuvarande Wrangelshof i Wierland i Estland), och dennes broder Robertus Läs mer…

Grefwar Steenbocker

Stenbock Ätten Stenbock är en medeltida frälse- och riksrådsätt med härstamning från Västergötland. Den kallas även Torpaätten och yngre Stenbocksätten. Dess äldste kände agnatiske stamfader är häradshövdingen i Kinds härad Jöns Bengtsson (sparre), vilken enligt uppgift skall ha fötts på 1340-talet, omnämns 1385 och levde 1412. Jöns Bengtsson son, Arvid Jönsson, väpnare Läs mer…

Grefwar Banerer

Ätten Banér är en medeltida frälse- och riksrådsätt med härstamning från Uppland. Äldste kände stamfader är häradshövdingen Isak Björnsson (känd 1375-1388). Ätten introducerades 1625 på Riddarhuset i den andra klassen, den s.k. riddarklassen. Gustaf Adam Banér (1624-1681), son till riksrådet, riddaren och fältmarskalken Johan Banér (1596-1641), upphöjdes för faderns förtjänster Läs mer…

Grefwar Oxenstierner til Croneburg

Oxenstierna af Croneborg Grevarna Oxenstierna af Croneborg stammar från samma medeltida ätt som tidigare nämnda Oxenstiernor. 10 november 1651 upphöjdes friherre Gabriel Gustavsson Oxenstiernas (1587-1640) barn och barnbarn till grevar. Sönerna Gustav och Johan hade hunnit avlida och blev postumt, för sina barn, upphöjda till grevar. Sonen Ture Gabrielsson erhöll Läs mer…

Grefwar Horner

Horn af Björneborg Horn är en medeltida frälseätt med ursprung i Finland. Äldste kände stamfader är Olof Mattsson, nämnd 1381. Riksrådet och fältmarskalken Gustaf Carlsson Horn (1592-1657), upphöjdes i grevlig värdighet 26 mars 1651 av drottning Kristina och erhöll grevskapet Björneborg i Finland. Han introducerades bland grevarna på riddarhuset 15 oktober 1652 under nummer Läs mer…

Grefwar til Ortala och Grefwar til Korsholm och Wasa

Fjärde sidan med grevevapen omfattar vapen för Lennart Torstenson, greve till Ortala, samt i vissa exemplar grevar Oxenstierna af Korsholm och Wasa. Torstenson Ätten utgjorde en gren av Forstenaätten, vars äldste kände stamfader är Sven Brynjulfsson, nämnd 1440. Dennes sonsons sonsons son, riksrådet och fältmarskalken Lennart Torstenson (1603-1651) blev efter en Läs mer…

Grefwar til Södermöra

Oxenstierna Medeltida frälseätt med härstamning från Småland. Äldste kände stamfader är Torsten Vigolfsson (nämnd 1292, död tidigast 1319). Dennes söner upptog efter mödernet ett vapen som kommit att uppfattas som en oxpanna (jämför tyska Stirn: panna) med horn. Efter vapenbilden bildades under 1500-talet ättens namn. Riddaren, riksrådet och rikskanslern Axel Läs mer…