Frijh. Rosenhane

Ätten Rosenhanes förste med säkerhet kände medlem var Jöran Johansson (1525–1576). Dennes sonson Schering Rosenhane (1609–1663) introducerades 1625 på ättens vägnar i svenneklassen. Han utnämndes till riksråd 1650 och uppflyttades samma år i riddarklassen. Schering Rosenhane upphöjdes till friherre den 3 juni 1652 och erhöll samtidigt friherreskapet Ikalaborg, vilket bestod Läs mer…

Frijh. Duglas

Douglas En skotsk släkt vilken är dokumenterad sedan 1100-talet. Flera medlemmar av släkten inkom under 1600-talet till Sverige för att tjänstgöra i svensk militär tjänst. Bland dem fanns fyra söner till Patrick Douglas of Standingstone: William, Archibald, Richard och Robert Douglas. De tre äldre sönerna dog i svensk tjänst. Den Läs mer…

Frijh. Kagg

Medeltida frälseätt, vilken introducerades på Riddarhuset 1625. Generalmajoren, sedermera fältmarskalken Lars Kagg (1595–1661) utsågs till riksråd 1641 och uppflyttades den 18 december 1642 till den andra klassen, riddarklassen, på Riddarhuset. Tillsammans med sin bror, översten Nils Kagg (1598–1653), upphöjdes han den 16 oktober 1651 till friherre. Till friherreskap erhöll Lars Kagg samtidigt hela Tohmajärvi Läs mer…

Frijh. Leyonhufwud

Leijonhufvud Stammar från samma medeltida frälseätt som greveätten Lewenhaupt. En gren av ätten erhöll friherrelig värdighet 1561 och upphöjdes senare till grevar och bildade därigenom ätten Lewenhaupt. Abraham Leijonhufvud (1583–1618) upphöjdes till friherre den 22 april 1610 och erhöll då friherreskapet Nynäs i Egentliga Finland. Han avled barnlös 1618 och Läs mer…

Frijherrar Påsser

Posse af Hedensund Friherrarna Posse stammar från den medeltida frälseätten Posse. Riksrådet, överståthållaren, presidenten i Göta hovrätt Knut Göransson Posse (1592–1664) upphöjdes den 26 mars 1651 i friherrelig värdighet med titel friherre till Hedesunda. Den 28 februari 1653 erhöll han friherreskapet Arnäs omfattande mantal i Stöde, Attmars och Indals socknar Läs mer…

Frijherrar Lilljer

Lillie Ätten är tidigare behandlad under den grevliga ätten Lillie. Ätten Lillie introducerades på Riddarhuset 1625 och flyttades senare upp i riddareklassen. Fältmarskalken Axel Gustafsson Lillie (1603-1662) upphöjdes den 26 mars 1651 till friherre och erhöll friherreskapet Kides i Keksholms län. Han introducerades dock aldrig bland friherrarna på Riddarhuset då han Läs mer…