Lillier

Lillie af Greger Matssons ätt Ätten är en av flera svenska frälseätter som har fört en lilja i sitt vapen. Den äldste med säkerhet kände stamfadern är väpnaren Håkan Jönsson (Lillie), död 1523. På felaktiga grunder kom ätten att kallas Lillie af Greger Mattssons ätt. Någon trovärdig koppling till riddaren, Läs mer…

Kyler

Kyle Ätten skall enligt uppgift ha inkommit till Sverige från Tyskland under 1300-talet. Med sedermera översten och landshövdingen Hans Kyle (1605–1659) introducerades ätten på riddarhuset 1625. Den utgick på svärdssidan 1706. Varianter och inplacering i vapenboken Vapnet finns i samtliga undersökta exemplar. Rubriken är Kyler i alla exemplar utom LSH 2, Läs mer…

Flemmingar

Fleming Ättens förste med säkerhet kände medlem, riddaren Peder Fleming, inkom till Sverige från Danmark under Erik av Pommerns tid. Peder Fleming, vilken levde ännu 1406, var möjligen son till Claus Fleming, nämnd som fogde 1331–1354 i Barth, Pommern. Ätten introducerades 1625 som riksrådsätt i andra klassen, riddarklassen, under sedermera Läs mer…

Båter

Bååt En medeltida svensk frälseätt, stammade från Småland. Möjligen har ätten gemensamt ursprung med ätten Bonde, då båda ätterna för samma vapen och släktmedlemmarna i äldre tid kallat varandra för fränder. Ättens äldste kände stamfar är väpnaren Jon Petersson, vilken nämns i handlingar under åren 1390—1418. Det har antagits att Läs mer…

Fårstena

Forstenasläkten Medeltida frälseätt stammande från Västergötland. Äldste kände stamfader är Sven Brynjulfsson, nämnd 1440. En medlem av ätten var riksrådet och fältmarskalken Lennart Torstenson, vilken upphöjdes till greve den 5 februari 1647 och introducerades på riddarhuset samma år. Den obetitlade ätten ansågs under många år utgången på 1660-talet. 1990 upptäcktes Läs mer…

Kurcker

Kurck En medeltida svensk frälsesläkt, vilken som sitt vapen förde en sköld med blått fält vari två strängar av guld mellan två hjärtan av guld. Knut Eriksson (nämnd 1491, var död 1539) av denna ätt överflyttade till Finland där han gifte sig med Elin Kurck (död före 1532) och upptog Läs mer…

Ryning

Rynningar

Ryning En gammal frälsesläkt stammande från Danmark. Den introducerades på riddarhuset 1625 i andra klassen, riddareklassen. Amiralen och riksrådet Erik Ryning (1592–1654) upphöjdes till friherrlig värdighet den 15 december 1651 och introducerades 1652 bland friherrarna på riddarhuset, varvid ätten Ryning i andra klassen utgick. Varianter och inplacering i vapenboken Vapnet finns i samtliga undersökta exemplar Läs mer…

Lilliehöök

Lilliehökar af Fåhrdahl

Lilliehöök af Fårdala Lilliehöök är en västgötsk frälsesläkt känd sedan 1462. När riddarhuset inrättades 1625 var ätten uppdelad i tre grenar: Kolbäcksgrenen, Fårdalagrenen och Gälaredsgrenen. Medlemmarna av Fårdalagrenen var riksrådsättlingar och introducerades därför i den andra klassen, medan de övriga två grenarna introducerades gemensamt i tredje klassen. Fårdalagrenen utgrenade sig Läs mer…