dedikation.004.kb_c

The Höghwälborne, Wälborne och Wälbördige, respectivè Grefwar, Frijherrar, samptlige Ridderskap och Adel, Mine Nådige Herrar, Mächtige Patroner och Gunstige Befordrare, Är thenna Wapnbook til ödmiuk Tienst medh stoor Flijt förfärdigat, dedicerat, Aff Henrich Keyser, Åhr 1650.

Kommentarer från Facebook

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *