Dedikation 2 till Ridderskapet och Adeln

The HöghWälborne, Wälborne, Edle och Wälbördige Herrar och Män, Sweriges Rijkes Grefwar, Frijherrar, samptlige Ridderskap och Adel, Mine Nådige Herrar, Mächtige Patroner och Gunstige Befordrare, Är thenna Wapnbook til skyldigh ähra och ödmiuk Tienst medh stoor Flijt förfärdigat, och wälmeent dedicerat, aff Henrich Keyser, Åhr 1652.

Kommentarer från Facebook

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *