Henrich Keyser (eller Keijser) var verksam som kunglig boktryckare i Stockholm från 1630-talet och var grundare av det största svenska bokförlaget under 1600-talet.

Från Keysers tryckeri utkom mängder av officiellt tryck, bland annat förordningar och almanackor, lagsamlingar, lexika samt bibelutgåvor, bland annat den första fullständiga finska bibelöversättningen 1642. Flygblad med krigsnyheter från åren 1634 och 1644, vilka har tillskrivits honom, kan räknas bland Sveriges första försök att utge en tidning. Bland Keysers övriga produktion kan nämnas religiös litteratur samt den vapenbok som är ämnet för denna blogg.

Henrich Keyser dog 1663 och efterträddes som boktryckare av sin son och senare av sin sonson, båda med namnet Henrik Keyser.

Litteratur

Lagerström, Hugo, Keyser, en svensk boktryckarefamilj : några korta anteckningar om Sveriges förnämsta boktryckare Henrik Keyser, Stockholm, 1916.

Kommentarer från Facebook