Båter

Bååt En medeltida svensk frälseätt, stammade från Småland. Möjligen har ätten gemensamt ursprung med ätten Bonde, då båda ätterna för samma vapen och släktmedlemmarna i äldre tid kallat varandra för fränder. Ättens äldste kände stamfar är väpnaren Jon Petersson, vilken nämns i handlingar under åren 1390—1418. Det har antagits att Läs mer…