Baner


Banér

Banerer

Banér Ätten Banér är en medeltida frälse- och riksrådsätt med härstamning från Uppland. Äldste kände stamfader är häradshövdingen Isak Björnsson (känd 1375-1388). Ätten introducerades 1625 på Riddarhuset i den andra klassen, riddarklassen. Den erhöll 1651 friherrelig värdighet och utgick därmed som obetitlad ätt. Den friherreliga ätten fortlever idag. Varianter och inplacering […]


Frijherrar Banerer

Banér Ätten Banér är en medeltida frälse- och riksrådsätt med härstamning från Uppland. Den har gemensamt ursprung med den grevliga ätten Banér. Gustav Banér, äldste son till Peder Banér, erhöll Gamla Karleby friherreskap den 20 november 1651. Friherreskapet omfattade Gamla Karleby stad och Gamla Karleby socken. Ätten fortlever idag. En […]


Grefwar Banerer

Ätten Banér är en medeltida frälse- och riksrådsätt med härstamning från Uppland. Äldste kände stamfader är häradshövdingen Isak Björnsson (känd 1375-1388). Ätten introducerades 1625 på Riddarhuset i den andra klassen, den s.k. riddarklassen. Gustaf Adam Banér (1624-1681), son till riksrådet, riddaren och fältmarskalken Johan Banér (1596-1641), upphöjdes för faderns förtjänster […]