Bielke


Bielker af Åkeröö

Bielke af Åkerö Medeltida frälseätt med ursprung i Småland. De tidigaste kända medlemmarna av ätten är riddaren Nils Kettilsson, omtalad 1279, och dennes bror, riddaren, riksrådet och lagmannen Ture Kettilsson, omtalad 1283. Deras far Kettil är inte känd mer än till namnet. Ätten utgrenade sig 1608 i en friherrelig ätt, […]


Frijherrar Bielkar

Bielke Medeltida frälseätt med ursprung i Småland. De tidigaste kända medlemmarna av ätten är riddaren Nils Kettilsson, omtalad 1279, och dennes bror, riddaren, riksrådet och lagmannen Ture Kettilsson, omtalad 1283. Deras far Kettil är inte känd mer än till namnet. Ture Kettilssons ättlingar i sjunde generationen, riksrådet och rikskanslern Svante […]