Carpelan

Aktiviteten på denna blogg har legat nere under en tid. Detta har bland annat berott på att jag inväntat tillfälle att få studera ytterligare exemplar av vapenboken. Det är planerat att ytterligare fem exemplar ska undersökas, men då detta drar ut på tiden ger vi oss på de första bladen Läs mer…