Dedikation

Efter vapenbokens titelsida följer i de flesta exemplar en dedikation och den finns i flera varianter. I det unika exemplar som gavs till drottning Christina 1650 infogades av naturliga skäl en dedikation till drottningen. Denna inleds med drottningens titulatur, vilken för övrigt delvis återspeglas i provinsvapnen och deras ordning. Därefter hyllas drottningen Läs mer…