Flemmingar

Fleming Ättens förste med säkerhet kände medlem, riddaren Peder Fleming, inkom till Sverige från Danmark under Erik av Pommerns tid. Peder Fleming, vilken levde ännu 1406, var möjligen son till Claus Fleming, nämnd som fogde 1331–1354 i Barth, Pommern. Ätten introducerades 1625 som riksrådsätt i andra klassen, riddarklassen, under sedermera Läs mer…