Fårstena

Forstenasläkten Medeltida frälseätt stammande från Västergötland. Äldste kände stamfader är Sven Brynjulfsson, nämnd 1440. En medlem av ätten var riksrådet och fältmarskalken Lennart Torstenson, vilken upphöjdes till greve den 5 februari 1647 och introducerades på riddarhuset samma år. Den obetitlade ätten ansågs under många år utgången på 1660-talet. 1990 upptäcktes Läs mer…

Grefwar til Ortala och Grefwar til Korsholm och Wasa

Fjärde sidan med grevevapen omfattar vapen för Lennart Torstenson, greve till Ortala, samt i vissa exemplar grevar Oxenstierna af Korsholm och Wasa. Torstenson Ätten utgjorde en gren av Forstenaätten, vars äldste kände stamfader är Sven Brynjulfsson, nämnd 1440. Dennes sonsons sonsons son, riksrådet och fältmarskalken Lennart Torstenson (1603-1651) blev efter en Läs mer…