Gyllenstierna


Gyllenstierner af Nynäs

Gyllenstierna af Nynäs Medeltida frälseätt med härstamning från Jylland i Danmark. Den med visshet äldste kände stamfadern är riddaren och marsken Erik Nielsen (levde 1365) till Ågård. Ätten inkom till Sverige på 1440-talet med Erik Nielsens sonsons son, riddaren och riksrådet Erik Eriksson d.ä. (död 1477), vilken var gift med […]


Frijh. Gyllenstierner til Uhlabårg

Gyllenstierna af Ulaborg Gyllenstierna af Ulaborg har samma ursprung som den tidigare behandlade friherrliga ätten Gyllenstierna af Lundholm. Ätten Gyllenstierna stammar från Danmark och inkom till Sverige på 1440-talet med riddaren och riksrådet Erik Eriksson (död 1477). En ättling till denne i femte led, Erik Gyllenstierna (1602–1657), upphöjdes den 26 mars 1651 […]


Frijherrar Gyllenstierner

Gyllenstierna af Lundholm Medeltida frälseätt med härstamning från Jylland i Danmark. Den med visshet äldste kände stamfadern är riddaren och marsken Erik Nielsen (levde 1365) till Ågård. Ätten inkom till Sverige på 1440-talet med Erik Nielsens sonsons son, riddaren och riksrådet Erik Eriksson d.ä. (död 1477), vilken var gift med en dotter till Karl (VIII) Knutsson […]