Frijherrar Horner

Horn af Åminne Horn är en medeltida frälseätt med ursprung i Finland, ur vilken bland annat har kommit den grevliga ätten Horn af Björneborg. Äldste kände stamfader är Olof Mattsson (nämnd 1381) i Åminne i Halikko socken i Åbo län. Dennes sonsons sonson, befallningsmannen på Reval, sedermera riksrådet, amiralen och fältmarskalken Claes Kristersson Läs mer…

Grefwar Horner

Horn af Björneborg Horn är en medeltida frälseätt med ursprung i Finland. Äldste kände stamfader är Olof Mattsson, nämnd 1381. Riksrådet och fältmarskalken Gustaf Carlsson Horn (1592-1657), upphöjdes i grevlig värdighet 26 mars 1651 av drottning Kristina och erhöll grevskapet Björneborg i Finland. Han introducerades bland grevarna på riddarhuset 15 oktober 1652 under nummer Läs mer…