Horn


Horn af Kanckas

Horner af Kankas

Horn af Kanckas Horn är en medeltida frälseätt med ursprung i Finland. Den introducerades 1625 i andra klassen på Riddarhuset under namnet Horn af Kanckas. Redan 1561 hade dock en gren upphöjts till friherrar. Denna gren introducerade 1625 med namnet Horn af Åminne. Från Horn av Kanckas utgrenade sig 1651 […]


Frijh. Horner til Marienburg

Horn af Marienborg Horn är en medeltida frälseätt med ursprung i Finland. Ätten, vilken introducerades på Riddarhuset 1625 under namnet Horn av Kanckas, har utgrenat sig i flera friherreliga och grevliga ätter. Av dessa har här tidigare behandlats den grevliga ätten Horn af Björneborg och den friherreliga ätten Horn af Åminne. […]


Frijherrar Horner

Horn af Åminne Horn är en medeltida frälseätt med ursprung i Finland, ur vilken bland annat har kommit den grevliga ätten Horn af Björneborg. Äldste kände stamfader är Olof Mattsson (nämnd 1381) i Åminne i Halikko socken i Åbo län. Dennes sonsons sonson, befallningsmannen på Reval, sedermera riksrådet, amiralen och fältmarskalken Claes Kristersson […]


Grefwar Horner

Horn af Björneborg Horn är en medeltida frälseätt med ursprung i Finland. Äldste kände stamfader är Olof Mattsson, nämnd 1381. Riksrådet och fältmarskalken Gustaf Carlsson Horn (1592-1657), upphöjdes i grevlig värdighet 26 mars 1651 av drottning Kristina och erhöll grevskapet Björneborg i Finland. Han introducerades bland grevarna på riddarhuset 15 oktober 1652 under nummer […]