Frijh. Rosenhane

Ätten Rosenhanes förste med säkerhet kände medlem var Jöran Johansson (1525–1576). Dennes sonson Schering Rosenhane (1609–1663) introducerades 1625 på ättens vägnar i svenneklassen. Han utnämndes till riksråd 1650 och uppflyttades samma år i riddarklassen. Schering Rosenhane upphöjdes till friherre den 3 juni 1652 och erhöll samtidigt friherreskapet Ikalaborg, vilket bestod Läs mer…