Frijherrar Lilljer

Lillie Ätten är tidigare behandlad under den grevliga ätten Lillie. Ätten Lillie introducerades på Riddarhuset 1625 och flyttades senare upp i riddareklassen. Fältmarskalken Axel Gustafsson Lillie (1603-1662) upphöjdes den 26 mars 1651 till friherre och erhöll friherreskapet Kides i Keksholms län. Han introducerades dock aldrig bland friherrarna på Riddarhuset då han Läs mer…