Sweriges Rijkes Ridderskaps och Adels Wapenbook

Titelsidan

Man kunde naturligtvis börja denna blogg med ett inlägg över någon allmän och övergripande fråga. Men ett av syftena är just att genom jämförelse av enskildheter få ett bättre grepp på helheten. Vi väntar därför med de stora frågorna och går direkt på detaljerna. Vad vore då mer naturligt än Läs mer…