Leijonhufvud

Leyonhufwud af Ekebärgh

Leijonhufvud Leijonhufvud stammar från en medeltida frälseätt från Södermanland. Äldste kände ättemedlemmen Kristiern nämns 1356 och avlider tidigast 1380. En gren av ätten erhöll friherrelig värdighet 1561 grevlig värdighet 1569. Denna gren fortlever idag och är idag känd under namnet Lewenhaupt. Den obetitlade grenen av ätten introducerades på riddarhuset 1625 Läs mer…

Frijh. Leyonhufwud

Leijonhufvud Stammar från samma medeltida frälseätt som greveätten Lewenhaupt. En gren av ätten erhöll friherrelig värdighet 1561 och upphöjdes senare till grevar och bildade därigenom ätten Lewenhaupt. Abraham Leijonhufvud (1583–1618) upphöjdes till friherre den 22 april 1610 och erhöll då friherreskapet Nynäs i Egentliga Finland. Han avled barnlös 1618 och Läs mer…

Grevar till Raseborg

Grefwar til Ratzeborg

Lewenhaupt Lewnhaupt stammar från en medeltida frälseätt från Södermanland. Äldste kände ättemedlemmen Kristiern nämns 1356 och avlider tidigast 1380. Dennes sonsons sonson, Erik Abrahamsson (död 1520) hade dottern Margareta Eriksdotter (1516-1551), vilken genom giftermål med Konung Gustav I blev Sveriges drottning 1536. Erik Abrahamssons yngre son, Sten Eriksson (1518-1568) till Gräfsnäs, upphöjdes till friherre Läs mer…