Lillier

Lillie af Greger Matssons ätt Ätten är en av flera svenska frälseätter som har fört en lilja i sitt vapen. Den äldste med säkerhet kände stamfadern är väpnaren Håkan Jönsson (Lillie), död 1523. På felaktiga grunder kom ätten att kallas Lillie af Greger Mattssons ätt. Någon trovärdig koppling till riddaren, Läs mer…

Frijherrar Lilljer

Lillie Ätten är tidigare behandlad under den grevliga ätten Lillie. Ätten Lillie introducerades på Riddarhuset 1625 och flyttades senare upp i riddareklassen. Fältmarskalken Axel Gustafsson Lillie (1603-1662) upphöjdes den 26 mars 1651 till friherre och erhöll friherreskapet Kides i Keksholms län. Han introducerades dock aldrig bland friherrarna på Riddarhuset då han Läs mer…