Lilliehökar af Fåhrdahl

Lilliehöök af Fårdala Lilliehöök är en västgötsk frälsesläkt känd sedan 1462. När riddarhuset inrättades 1625 var ätten uppdelad i tre grenar: Kolbäcksgrenen, Fårdalagrenen och Gälaredsgrenen. Medlemmarna av Fårdalagrenen var riksrådsättlingar och introducerades därför i den andra klassen, medan de övriga två grenarna introducerades gemensamt i tredje klassen. Fårdalagrenen utgrenade sig Läs mer…

Frijherrar Lilliehöker

Lilliehöök Ätten är en medeltida frälsesläkt från Västergötland. Den tidigaste kända medlemmen är väpnaren och häradshövdingen i Kullings och Bjärke härader Bertil Pedersson (nämnd 1462 och levde 1494). Dennes ättling i femte led var rikstygmästaren, generalen av infanteriet och guvernören i Hinterpommern Johan Lilliehöök (1598–1642). Hans år 1651 levande barn upphöjdes till friherrlig värdighet, sönerna den Läs mer…