Frijh. Wittemberg

Wittenberg Ätten Wittenberg har redan behandlats bland grevarna. Ätten förekommer dock bland friherrarna i ett av de undersökta exemplaren.  En medlem av ätten, Arvid Wirtenberg von Debern (1606-1657) upphöjdes till friherre den 26 mars 1651 och erhöll då friherreskapet Loimijoki i Satakunda. Den 3 januari 1652 upphöjdes han till greve och introducerades samma Läs mer…

Grefwe Wittemberg

Wittenberg En ursprungligen tysk adelsätt, vilken inkommit till Finland via Baltikum. Namnet skrevs Wirtenberg och namnformen Wittenberg har sannolikt uppkommit genom felskrivning. 1634 introducerades bröderna Johan och Arvid Wirtenberg von Debern på riddarhuset som Wittenberger i Finland under dåvarande nummer 187 i tredje klassen. Arvid Wirtenberg von Debern (1606-1657) upphöjdes Läs mer…