Natt och Dag
granskade sidor riddareklassen

Natt och Dagh

Natt och Dag En svensk medeltida stormansätt, vars äldste med säkerhet kände stamfar var riddaren, riksrådet och lagmannen Nils Sigridsson, känd sedan 1280, död tidigast 1299. Ättens namn uppkom först på 1500-talet som Dag och Natt, för att på 1600-talet skrivas i omvänd ordning. Först på 1700-talet började de enskilda Läs mer…

friherrar granskade sidor herreklassen

Frijh. Natt och Dagh

Natt och Dag Friherreätten har sitt ursprung i en svensk medeltida stormansätt, vars äldste med säkerhet kände stamfar var riddaren, riksrådet och lagmannen Nils Sigridsson, känd sedan 1280, död tidigast 1299. Ätten Natt och Dag introducerades på Riddarhuset 1625 i den andra klassen, riddarklassen. En ättemedlem, riksrådet, riksmarskalken och lagmannen Läs mer…