Frijh. Leyonhufwud

Leijonhufvud Stammar från samma medeltida frälseätt som greveätten Lewenhaupt. En gren av ätten erhöll friherrelig värdighet 1561 och upphöjdes senare till grevar och bildade därigenom ätten Lewenhaupt. Abraham Leijonhufvud (1583–1618) upphöjdes till friherre den 22 april 1610 och erhöll då friherreskapet Nynäs i Egentliga Finland. Han avled barnlös 1618 och Läs mer…