Nynäs


Gyllenstierner af Nynäs

Gyllenstierna af Nynäs Medeltida frälseätt med härstamning från Jylland i Danmark. Den med visshet äldste kände stamfadern är riddaren och marsken Erik Nielsen (levde 1365) till Ågård. Ätten inkom till Sverige på 1440-talet med Erik Nielsens sonsons son, riddaren och riksrådet Erik Eriksson d.ä. (död 1477), vilken var gift med […]


Frijh. Leyonhufwud

Leijonhufvud Stammar från samma medeltida frälseätt som greveätten Lewenhaupt. En gren av ätten erhöll friherrelig värdighet 1561 och upphöjdes senare till grevar och bildade därigenom ätten Lewenhaupt. Abraham Leijonhufvud (1583–1618) upphöjdes till friherre den 22 april 1610 och erhöll då friherreskapet Nynäs i Egentliga Finland. Han avled barnlös 1618 och […]