friherrar granskade sidor herreklassen

Frijherrar Oxenstierner

Oxenstierna af Eka och Lindö Medeltida ätt med samma ursprung som greveätterna Oxenstierna af Södermöre, Oxenstierna af Korsholm och Wasa samt Oxenstierna af Croneborg. Riksrådet Gabriel Kristiernsson (död 1585) upphöjdes 1561 till friherre. Ätten introducerades på riddarhuset 1625 med namnet Oxenstierna av Eka och Lindö bland friherrarna under nr 2. Genom en Läs mer…

granskade sidor

Grefwar Oxenstierner til Croneburg

Oxenstierna af Croneborg Grevarna Oxenstierna af Croneborg stammar från samma medeltida ätt som tidigare nämnda Oxenstiernor. 10 november 1651 upphöjdes friherre Gabriel Gustavsson Oxenstiernas (1587-1640) barn och barnbarn till grevar. Sönerna Gustav och Johan hade hunnit avlida och blev postumt, för sina barn, upphöjda till grevar. Sonen Ture Gabrielsson erhöll Läs mer…

granskade sidor grevar herreklassen

Grefwar til Ortala och Grefwar til Korsholm och Wasa

Fjärde sidan med grevevapen omfattar vapen för Lennart Torstenson, greve till Ortala, samt i vissa exemplar grevar Oxenstierna af Korsholm och Wasa. Torstenson Ätten utgjorde en gren av Forstenaätten, vars äldste kände stamfader är Sven Brynjulfsson, nämnd 1440. Dennes sonsons sonsons son, riksrådet och fältmarskalken Lennart Torstenson (1603-1651) blev efter en Läs mer…

granskade sidor grevar herreklassen

Grefwar til Södermöra

Oxenstierna Medeltida frälseätt med härstamning från Småland. Äldste kände stamfader är Torsten Vigolfsson (nämnd 1292, död tidigast 1319). Dennes söner upptog efter mödernet ett vapen som kommit att uppfattas som en oxpanna (jämför tyska Stirn: panna) med horn. Efter vapenbilden bildades under 1500-talet ättens namn. Riddaren, riksrådet och rikskanslern Axel Läs mer…