Posse

Påser

Posse En medeltida ätt som sannolikt stammar från Danmark. Med sedermera riddaren och riksrådet Jöns Lagepose (levde ännu 1473) inkom ätten till Sverige kring 1430. Den introducerades på riddarhuset 1625 i den andra klassen, riddarklassen. Ätten utgick på svärdssidan 1731. Dessförinnan hade den dock utgrenat sig i flera betitlade ätter. Läs mer…

Frijherrar Påsser

Posse af Hedensund Friherrarna Posse stammar från den medeltida frälseätten Posse. Riksrådet, överståthållaren, presidenten i Göta hovrätt Knut Göransson Posse (1592–1664) upphöjdes den 26 mars 1651 i friherrelig värdighet med titel friherre till Hedesunda. Den 28 februari 1653 erhöll han friherreskapet Arnäs omfattande mantal i Stöde, Attmars och Indals socknar Läs mer…