Rynningar

Ryning En gammal frälsesläkt stammande från Danmark. Den introducerades på riddarhuset 1625 i andra klassen, riddareklassen. Amiralen och riksrådet Erik Ryning (1592–1654) upphöjdes till friherrlig värdighet den 15 december 1651 och introducerades 1652 bland friherrarna på riddarhuset, varvid ätten Ryning i andra klassen utgick. Varianter och inplacering i vapenboken Vapnet finns i samtliga undersökta exemplar Läs mer…

Frijh. Ryning

Ryning En gammal frälsesläkt stammande från Danmark. Den introducerades på riddarhuset 1625 i andra klassen, riddareklassen. Amiralen och riksrådet Erik Ryning (1592–1654) upphöjdes till friherrlig värdighet den 15 december 1651 och erhöll då friherreskapet Sund, omfattande gods spridda i Södermanland, Närke, Värmland och Ångermanland. Han introducerades 1652 på riddarhuset bland friherrarna under nr 16, nuvarande Läs mer…