Stenbock


Frijherrar Stenbocker

Stenbock Den friherrliga ätten Stenbock är den samma som den grevliga ätten med samma namn. (För bakgrunden till ätten se tidigare inlägg om grevarna Stenbock). Gustaf Olofsson Stenbock (död 1571) upphöjdes vid Erik XIV:s kröning 1561 till friherre. Även sönerna erhöll vid detta tillfälle friherrlig värdighet. Det kom dock att […]


Grefwar Steenbocker

Stenbock Ätten Stenbock är en medeltida frälse- och riksrådsätt med härstamning från Västergötland. Den kallas även Torpaätten och yngre Stenbocksätten. Dess äldste kände agnatiske stamfader är häradshövdingen i Kinds härad Jöns Bengtsson (sparre), vilken enligt uppgift skall ha fötts på 1340-talet, omnämns 1385 och levde 1412. Jöns Bengtsson son, Arvid Jönsson, väpnare […]