Stiernkors

Stiernkors Ätten Stiernkors stammar på mödernet från den gamla finska frälsesläkten Stiernkors till Särkilax i Töfsala socken. Den äldre ätten utgick på svärdssidan 1500 med biskopen i Åbo Magnus Nicolai (Stiernkors). Särkilax ärvdes av dennes systerdotter Karin Olofsdotter, vars efterkommande förde vidare frälserätten och vapnet tillsammans med gården. Den yngre ätten Läs mer…