Stiernsköld


Stiernskölder

Stiernsköld Gammal frälsesläkt. Den introducerad på Riddarhuset 1625. Ätten upphöjdes i friherrelig värdighet 1651 och introducerades bland friherrarna 1652. Den utgick på svärdssidan 1676. Varianter och inplacering i vapenboken Vapnet finns i samtliga undersökta exemplar utom i LSH 2, RH 2 och DK-KB. Rubriken är Stiernskölder och avbildningen av vapnet är […]


Frijherrar Stiernskiölder

Stiernsköld Gammal frälsesläkt. Introducerad på Riddarhuset 1625. Claes Stiernsköld (1617–1676) upphöjdes i friherrelig värdighet den 28 maj 1651 och introducerades bland friherrarna på Riddarhuset 1652. Ätten utgick på svärdssidan med honom 1676. Varianter och inplacering i vapenboken Vapnet finns i sju av de undersökta exemplaren. I RH 1 finnas dock […]