Tott


Tott

Totter af Sundby

Tott af Sjundby En gammal skånsk släkt stammande från riddaren Axel Åkesen, död tidigast 1356. På 1400-talet inkom flera medlemmar av ätten till Sverige. Clas Tott (1630–1674), son till riksrådet och fältmarskalken Åke Henriksson (1598-1640), upphöjdes, med anledning av faderns förtjänster, 1652 till greve, varvid den obetitlade ätten Tott af […]


Grefwe Todt

Tott En gammal skånsk släkt stammande från riddaren Axel Åkesen, död tidigast 1356. På 1400-talet inkom flera medlemmar av ätten till Sverige. Clas Tott (1630-1674), son till riksrådet och fältmarskalken Åke Henriksson (1598-1640), upphöjdes med anledning av faderns förtjänster den 20 mars 1652 till greve. Han erhöll i samband med […]